În concordanţă cu politica promovată în contextual dezvoltării durabile a comunităţii brăilene prin calitatea formării de cadre în domeniile: Servicii şi Resurse naturale şi protecţia mediului, misiunea şcolii va fi orientată spre:

  • O şcoală ce valorifică la maxim resursa umană – formare, implicare, stimulare pentru că : “ Omul sfinţeşte locul “,
  • O şcoală centrată pe elev– un demers didactic personalizat şi adaptat intereselor cognitive ale elevului pentru că dezvoltăm “ un învăţământ pentru fiecare şi nu un învăţământ pentru toţi “,
  • O şcoală parteneră– dezvoltare de parteneriate locale , naţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive pentru că : “ împreună înseamnă mai mult decât unul singur “.

      Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

      Misiunea şcolii vizează oferirea posibilităţii fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a-şi continua studiile în funcţie de aptitudini şi interese, fie în formele de învăţământ superior sau postliceal , fie de a se integra pe piaţa muncii, valorificându-şi pregătirea dobândită.

MISIUNEA ŞCOLII http://liceulghkconstantinescubraila.ro/images/demo/slide/img3.jpg#joomlaImage://local-images/demo/slide/img3.jpg?width=635&height=382 Admin GKC