C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

E

S

C

U

A

N

O

O

I

U

E

I

N

O

D

O

O

M

L

E

B

C

N

T

C

N

T

R

U

L

O

A

I

S

L

I

T

E

E

E

E

M

C

I

P

N

T

T

E

A

E

N

S

R

G

A

A

D

E

I

A

I

Ţ

L

 

T

A

I

R

L

Ţ

Ă

R

T

T

T

E

Ă

 

I

R

L

A

Ă

I

 

A

A

E

A

A

 

 

C

E

O

R

 

E

 

R

T

A

T

 

 

 

E

 

R

E

 

 

 

E

E

 

E

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

            Absolventul :

  • va avea capacitatea de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
  • va reuși să valorizeze rezultatele propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul superior;
  • va avea capacitatea de integrare activă în grupurile sociale diferite, familie, mediul profesional, prieteni, etc,
  • va avea competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe);
  • va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, demnitatea umană, schimbul liber de opinii, promovând o viaţă socială de calitate;
  • va reuși să se adapteze cu uşurinţă noilor cerinţe ale societăţii europene.
VALORI PROMOVATE http://liceulghkconstantinescubraila.ro/images/demo/slide/sigla_mic.jpg#joomlaImage://local-images/demo/slide/sigla_mic.jpg?width=504&height=378 Admin GKC