• Curajul– a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
  • Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
  • Integritatea– a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Bunătatea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Perseverenţa– a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
  • Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea– a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
VALORI PROMOVATE http://liceulghkconstantinescubraila.ro/images/demo/slide/img3.jpg#joomlaImage://local-images/demo/slide/img3.jpg?width=635&height=382 Admin GKC