În 1948 ia fiinţă şcoala cu profil agricol. Profilurile şi specializările, de-a lungul timpului, au suferit modificări, în funcţie de căutările de noi dimensiuni ale judeţului. În cei peste 74 de ani de existenţă,  Liceul Tehnologic “Gheorghe K. Constantinescu” a găsit mereu capacitatea şi mijloacele prin care să fie furnizor de forţă de muncă calificată pentru tot judeţul, dar şi pentru judeţele învecinate  (Buzău, Galaţi, Tulcea).

     Liceul Tehnologic “Gheorghe K.Constantinescu” este o unitate de învăţământ în care se dezvoltă următoarele profiluri:

 • Prin învățământ profesional de 3 ani:
  • Agricultură/Agricultor culturi de câmp;
  • Estetica și igiena corpului omenesc/Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist;
  • Turism și alimentație/Ospătar/Bucătar;
 • Prin liceu tehnologic :
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/Agricultură/Tehnician agronom, Tehnician veterinar;
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/Industrie alimentară/Tehnician în industria alimentară
  • Servicii/Turism si alimentație/Tehnician în gastronomie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/Coafor-stilist
 • Prin şcoală postliceală:
  • Servicii/Turism si alimentație/Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/Cosmetician
 • Prin şcoală de maiştri:
  • Agricultură/ Maistru agronom

     Scopul acestei organizaţii este de a răspunde prompt nevoilor de formare profesională a tinerilor în domeniile amintite mai sus, asigurând o bază materială adecvată, dar şi personal didactic cu competenţe deosebite.

     Paleta largă de specializări răspunde cu promptitudine  şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, şcoala noastră venind în întâmpinarea nevoilor comunităţii, a dorinţelor elevilor şi familiilor acestora.

     Liceul Tehnologic “Gheorghe K. Constantinescu“ oferă servicii educaţionale pentru tinerii  şi pentru adulţii din judeţul Brăila.

            În ultimii ani şcolari, în condițiile scăderii populației școlare, efectivele de elevi au înregistrat evoluții, după cum urmează: 

 

An școlar

Efective elevi

2018-2019

556

2019-2020

636

2020-2021

704

2021-2022

733

 

     Personalul şcolii: comparând valorile din ultimii ani școlari, 2018-2019, până în 2021-2022, nu s-au înregistrat fluctuații semnificative, îmbucurător fiind faptul că a scăzut numărul cadrelor didactice  necalificate.

        Astfel, personalul didactic calificat a reprezentat :

 • În anul şcolar 2018-2019- 100%
 • În anul şcolar 2019-2020- 97,29%
 • În anul şcolar 2020-2021- 100%
 • În anul şcolar 2021-2022- 100%

     Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã.

INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE http://liceulghkconstantinescubraila.ro/images/demo/slide/sigla_mic.jpg#joomlaImage://local-images/demo/slide/sigla_mic.jpg?width=504&height=378 Admin GKC