Liceul Tehnologic “Gh.K.Constantinescu” este o unitate de învăţământ în care se dezvoltă următoarele profiluri:

 • Prin învățământ profesional de 3 ani:
  • Agricultură/ agricultor culturi de câmp;
  • Estetica și igiena corpului omenesc/ frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist;
  • Turism și alimentație/ ospătar/ bucătar;
  • Industrie alimentară/ brutar- patiser/ preparator produse din carne și pește;
 • Prin liceu tehnologic :
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/ Agricultura/Tehnician agronom, Tehnician horticultor, Tehnician în agroturism, Tehnician veterinar
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/Industrie alimentară/ Tehnician în industria alimentară
  • Servicii/Turism și alimentatie/ Tehnician in gastronomie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor-stilist
 • Prin şcoală postliceală:
  • Servicii/Turism și alimentatie/Agent de turism-ghid
  • Servicii/Turism și alimentatie/ Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/ Cosmetician
 • Prin şcoală de maiştrii:
  • Agricultură/ Maistru agronom
  • Agricultură/ Maistru mecanic agricol

Scopul acestei organizaţii este de a răspunde prompt nevoilor de formare profesională a tinerilor în domeniile amintite mai sus asigurând o bază materială adecvată , dar şi personal didactic cu competenţe deosebite.

Paleta largă  specializări răspunde cu promptitudine  şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, şcoala noastră venind în întâmpinarea nevoilor comunităţii, a dorinţelor elevilor şi familiilor acestora.

Absolventul :

 • va avea capacitatea de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
 • va reuși să valorizeze rezultatele propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământului superior;
 • va avea capacitatea de integrare activă în grupurile sociale diferite, familie , mediul profesional, prieteni, etc,
 • va avea competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe);
 • va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, demnitatea umană, schimbul liber de opinii, promovând o viaţă socială de calitate;
 • va reuși să se adapteze cu ușurinţă noilor cerinţe ale societăţii europene.
INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE http://liceulghkconstantinescubraila.ro/images/demo/slide/img3.jpg#joomlaImage://local-images/demo/slide/img3.jpg?width=635&height=382 Admin GKC