Manageriale

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei. 

Formular solicitare Legea nr. 544/2001. 

Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil.. 

Modalităţi de contestare a deciziei intituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate. 

ORDIN 
prlvind aprobarea Procedurii pentru completarea declaratiilor de interese 
de catre personalul didactic de predare. 

Program directori an şcolar 2023 - 2024.

Directorii Liceului Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Braila

Profesorii Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Braila

Lista documentelor de interes public şi lista cu documentele produse şi/sau gestionate de instituţie.