Profesori

Directorii Liceului Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Braila

Profesorii Liceului Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Braila

Schema de organizare a Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Brăila.

Planul de actiune al scolii 2020-2025.

Regulament de organizare şi funcţionare 2021 - 2022

Regulament de ordine interioară 2021 - 2022

Hotărârile Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Brăila.