Manageriale

Program directori an şcolar 2022 - 2023.

Directorii Liceului Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Braila

Profesorii Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Braila

Schema de organizare a Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Brăila.

Planul de actiune al scolii 2022-2026.

Regulament de organizare şi funcţionare 2022 - 2023

Regulament de ordine interioară 2022 - 2023

Hotărârile Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Brăila.

Cod de etică profesională.