Noutati

Anunţ deschidere an şcolar 2022 - 2023.

Anunţuri importante Examen Bacalaureat Sesiunea August-Septembrie 2022:

Anunț privind organizarea concursului necesar ocupării următoarelor posturi:

Rezultatele probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba română, digitale şi lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - Examen Naţional Bacalaureat 2022.

Calendarul  examenului naţional de bacalaureat 2022.

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 1, DIN CADRUL PROIECTULUI „SĂ ACȚIONĂM ÎMPREUNĂ – PROFESORI, PĂRINȚI, ELEVI – PENTRU O EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”.

Rezultate finale ale candidaților participanți la Concursul de selecție din cadrul proiectului cu nr. 2020-1-RO01-KA101-079405.

Lista cadre didactice înscrise la concursul de selecţie.