CALENDARUL

examenului naţional de bacalaureat – 2022

 

Data

Ora

Descrierea activităţii

7 iunie 2022

09:00

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

8 iunie 2022

13:00

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

15 iunie 2022

12:00

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C – Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă

16 iunie 2022

09:00

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C – Proba orală

 

DIRECTOR,

ZĂINESCU SILVIA

Calendarul examenului naţional de bacalaureat 2022 http://liceulghkconstantinescubraila.ro/ Admin GKC