În perioada 2017-2021, Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu“ este beneficiarului unui grant obținut prin finanțare ROSE.
ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  Proiectul, finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022.

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Obiectiv general
Creșterea calității actului educaţional desfășurat la Liceul Tehnologic Gh.K.Constantinescu și asigurarea accesului egal și sporit la educație, pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare și a șanselor absolvenților de a accede în învățământul terțiar.
Obiective specifice
Îmbunătățirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin activități pedagogice, de sprijin și prin activități de consiliere;

 • Îmbunătățirea frecvenței elevilor din ciclul liceal, învățământ zi și seral prin derularea unor programe de prevenire a absenteismului /abandonului şcolar – consilierea elevilor cu tendinţe de absenteism major;
 • Implicarea/responsabilizarea familiei în asigurarea succesului şcolar şi a unei frecvenţe corespunzătoare a elevilor;
 • Creșterea atractivității actului educațional prin derularea de activități școlare, extrașcolare, extracurriculare;
 • Îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru eleviI cu C.E.S, de la Liceul Tehnologic Gh. K. Constantinescu, în cei patru ani de proiect, prin asigurarea asistenţei specializate în procesul de educație centrată pe elev pentru creştere/ dezvoltare personală, socială şi profesională.

Activități pedagogice și de sprijin

 • Sprijin pedagogic acordat prin ore/activități remediale
 • Ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale de zi și seral .
 • Se vor acorda premii:16 tablete (câte 4 tablete/an), 16 stickuri de memorie (4 stickuri/an).
 • Ore de consiliere
 • Ateliere culturale
 • În cadrul activității se vor proiecta trei ateliere de lucru: ”Dansuri populare”, ”Club muzical” ”Club de teatru”.

Activități destinate înființării/dezvoltării de rețele parteneriale

 • Se vor defășura două activități, în fiecare an de proiect, în total 8 activități.
 • Patru activități, din cele 8, se vor desfășura la sediul Liceului Tehnologic Gh.K.Constantinescu, sub formă de workshopuri.
 • Celelalte patru se vor defășura la sediul agenților economici parteneri.
 • Elevii selectați din grupul țintă vor fi, pentru o zi, parte din personalul unității economice.
 • Activitatea se va încheia cu o expoziție de produse.

Activități extrașcolare incluse în proiectul ROSE

 • Vizită culturală Bucureşti – 15 elevi
  Perioada: an şcolar 2016-2017, mai 2017
  Principalele obiective: Casa Poporului, Muzeul Antipa, Parcul Cişmigiu, Grădina Botanică, Muzeul Militar Naţional, Universitatea de Științe Agricole și medicină veterinară, București
  Durata excursiei: 2 zile, 1 noapte cazare
 • Vizită la Târgul Indagra și participare la Cosmobeauty București – 25 elevi
  Perioada: an şcolar 2017-2018, octombrie-noiembrie 2017
  Principalele obiective: Târgul Indagra, Cosmobeauty
  Durata excursiei: 1 zi
 • Vizită culturală Buzău – 15 elevi
  Perioada: an şcolar 2017-2018, mai 2018
  Principalele obiective Vulcanii Noroioși, Stațiunea de cercetări legumicole Buzău, Pietroasele, Sărata Monteoru, tabăra de sculptură, Mânăstirea Ciolanu
  Durata excursiei: 2 zile, 1 noapte cazare
 • Vizită culturală în Dobrogea – 25 elevi
  Perioada: an şcolar 2018-2019, octombrie-noiembrie 2018
  Principalele obiective: Mănăstirea Cocoş, Dervent, Peștera Sf. Andrei, Munții Măcin
  Durata excursiei: 1 zi
 • Vizită culturală Dobrogea – 15 elevi
  Perioada: an şcolar 2018-2019, mai 2019
  Principalele obiective: Universitatea Ovidius Constanţa, Herghelia de la Mangalia, Institutul de cercetare și dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor, Palas, Constanța,
  Durata excursiei: 2 zile, 1 noapte cazare
 • Plimbare cu vaporul în Insula Mică a Brăilei – rezervație naturală
  Perioada: an şcolar 2019-2020, septembrie-octombrie 2019
  Principalele obiective turistice:
  Durata excursiei: 1 zi
 • Vizita culturală Sighișoara – 15 elevi
  Perioada: an şcolar 2019-2020, mai 2020
  Principalele obiective: Palatul Brukenthal, Podul Mincinoșilor, Piața Aurarilor, etc.
  Durata excursiei: 2 zile, 1 noapte cazare
 • Vizită în jurul Bucureștiului – 25 elevi
  Perioada: an şcolar 2020-2021, mai 2021
  Principalele obiective: zoo Băneasa, Mogoșoaia, Snagov,
  Durata excursiei: 1 zi

Proiect ROSE http://liceulghkconstantinescubraila.ro/ Florin Gradinariu